Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Інститут медицини праці НАМН

:

Новини: Пам'яті провідного наукового співробітника відділу епідеміологічних досліджень ДУ«Інститут медицини праці НАМН»​ Петра Миколайовича Вітте

Пам'яті провідного наукового співробітника відділу епідеміологічних досліджень ДУ«Інститут медицини праці НАМН»​ Петра Миколайовича Вітте
21.04.2017

ПАМЯТІ ВІТТЕ ПЕТРА МИКОЛАЙОВИЧА

 

18 квітня 2017 року пішов з життя провідний науковий співробітник відділу епідеміологічних досліджень ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» Вітте Петро Миколайович.

П.М. Вітте народився 13 листопада 1947 року в місті Києві. Після навчання в школі №97 м. Києва поступив до Київського медичного інституту, який закінчив у 1972 році. Все трудове життя Петра Миколайовича пов’язане з  Київським науково-дослідним інститутом гігієни праці та профзахворювань (нині ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»).  Ще будучи студентом, він з 1969 року почав працювати лаборантом Інституту, а з 1972 року –  продовжував працювати лікарем. В 1978 році був обраний на посаду  молодшого наукового співробітника, з 1985 року – на посаду старшого наукового співробітника відділу епідеміологічних досліджень Інституту, в якому і  працював до останнього часу. На Вченій Раді інституту в 2002 році був обраний за конкурсом на посаду провідного наукового співробітника. З 2004 року є членом Вченої Ради Інституту.

З 1972 по 1995 роки П.М. Вітте виконував наукову тематику, пов'язану з проблемами прогнозування стану фізіологічних функцій організму і показників здоров'я в залежності від впливу основних виробничих факторів на працюючих в тваринництві. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Гігієна і фізіологія праці жінок-операторів інкубаційних цехів птахофабрик», яка була присвячена проблемам профілактики погіршення здоров'я робітниць інкубаційних цехів птахофабрик, в тому числі і від професійного впливу штучної іонізації повітря, що отримується шляхом радіаційного опромінення повітря робочої зони титано-тритієвими іонізаторами, в комбінації з іншими професійно-виробничими факторами. У 1985-88 роках він був співголовою секції в Науковій Раді Держкомспорту СРСР  по впровадженню виробничої гімнастики в промисловість і сільське господарство.

Всебічні знання і професійна обізнаність Петра Миколайовича забезпечили йому затребуваність не тільки в Україні, але і за кордоном. Його висока  кваліфікація була підтверджена сертифікатами провідних установ колишнього СРСР (Інститут удосконалення лікарів МО3 СРСР, ВКНЦ АМН СРСР, Каунаський медичний Університет в Литві тощо), а також України. Крім цього, він отримав сертифікати Бостонського, Гарвардського та Колумбійського університетів США, Мюнстерського університету в ФРН з питань епідеміологічного аналізу неінфекційних захворювань.  Його  робота з оцінки та управління ризиком урологічних захворювань, яку він виконував як співвиконавець з Інститутом урології АМН України в 1995-98 роках, була премійована в 1999 році  Академією медичних наук України, як найкраща.

П.Н. Вітте брав участь в створенні в Інституті ще в 1992 році Етичного комітету з біоетики, був обраний його секретарем і працював в цій якості до теперішнього часу. Ця робота дозволила йому успішно брати участь в Першому Українському Конгресі з біоетики в 2001 році – не тільки в Оргкомітеті і з повідомленнями, а також бути запрошеним в 2002 р. в Брюссель, а в 2003 році –  в Лондон в якості вже постійного члена створеної ЄС і ВООЗ організації «Стратегічна Ініціатива по Розвитку Можливостей для Етичної Експертизи» і як члена координаційного комітету Європейського Форуму з належної клінічної практики.

Широта Вітте П.М. як вченого поєднувалася в ньому з величчю людини. Такі природні якості, як інтелігентність, патріотизм, почуття честі, були йому притаманні в найвищій мірі. Петро Миколайович з якоюсь особливою турботою і доброзичливістю ставився до всіх людей, ніколи нікому не відмовляв у допомозі.

Останні роки роботи П.М. Вітте був керівником групи аналізу та оцінки професійних ризиків. Основні напрями його наукової роботи  були присвячені вивченню епідеміологічних закономірностей професійної та виробничо-обумовленої захворюваності, оцінці та управлінню професійним ризиком захворюваності в залежності від впливу виробничих і стандартних факторів ризику на працюючих в промисловості і сільському господарстві, дослідженню радіаційно-обумовленої катаракти, питанням біологічної етики в медицині праці. За результатами досліджень Петро Миколайович разом із співавторами був висунутий на Державну премію України з питань науки і техніки.

Петро Миколайович приймав участь у виконанні багатьох міжнародних грантів, здійснював міжнародні зв’язки стосовно споріднених проблем медицини праці з багатьма країнами (США, В’єтнам, Сербія тощо).

Колектив Інституту глибоко сумує та висловлює щире співчуття родині, близьким та співробітникам Петра Миколайовича.